کارگاه تخصصی جداسازی و تفکیک نمونه های خونی و شناسایی گروه های خونی

پوستر:

کارگاه جداسازی و تفکیک نمونه های خونی و شناسایی گروه های خونی

سرفصل ها:

Specimen types

Introduction to blood collection tubes

Color coding

Anticoagulant

Intended use

Blood group typing


ظرفیت باقی مانده:

1402/03/15 - ظرفیت باقی مانده : 5 نفر
1402/03/06 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/02/23 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/02/13 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

برگزارکننده:

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی، برگزارکنندگان کنگره: فدراسیون بین‌المللی شیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، قزوین، تبریز، اراک، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی و...


امتیاز شرکت در کارگاه:

- دریافت گواهینامه کارآموزی آزمایشگاهی (بین المللی) مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران و مورد تایید اروپا و آمریکا (IFCC)

- شرکت در کارگاه ها به صورت مجازی از سراسر جهان

- آشنایی با تکنیک های روز دنیا و همچنین معرفی جدیدترین متدهای تشخیص های آزمایشگاهی


نوع برگزاری - نوع محتوا:

مجازی، با استفاده از نرم افزار آنلاین استودیو (جهت دریافت اطلاعات بیشتر صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید)

قوانین شرکت در کارگاه:

لطفا قوانین و مقررات کنگره مندرج در صفحه ساخت اکانت کاربری را مطالعه نمایید.

هزینه ثبت نام در کارگاه:

هزینه ثبت نام آزاد: 405 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه شرکت کنندگان کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی: 165 هزار تومان

ثبت نام به صورت آزاد ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره