راهنمای شرکت در کنگره

  1. ابتدا اکانت کاربری خود را به صورت رایگان ایجاد کنید
  2. پس از ساخت اکانت کاربری وارد ناحیه کاربری خود شده و گزینه ثبت نام در کنگره را کلیک نمایید
  3. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در کنگره، می توانید از تمامی کارگاه ها با اعمال 70% تخفیف استفاده نمایید
  4. نرم افزار آنلاین استودیو بعد از ثبت نام در هر کارگاه فعال می شود، نام کاربری ورود به نرم افزار همان نام کاربری شما در سایت کنگره است
  5. نرم افزار آنلاین استودیو بعد از ثبت نام در کنگره، برای نمایش محتوای اصلی کنگره، در ایام برگزاری کنگره فعال می شود