امتیاز شرکت در کنگره

  1. امکان ارسال مقالات
  2. استفاده از 70% تخفیف شرکت در کارگاه های تخصصی علوم آزمایشگاهی
  3. دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید اروپا و آمریکا) شرکت در کنگره / ارسال مقالات / شرکت در کارگاه ها (به صورت مجزا)
  4. اولین کنگره مجازی علوم آزمایشگاهی ایران
  5. آشنایی با اساتید برجسته جهان
  6. معرفی جدیدترین محصولات حوزه تشخیص آزمایشگاهی
  7. معرفی جدیدترین متدها و تکنیک های آزمایشگاهی در جهان