کارگاه تخصصی فلوسایتومتری و کاربرد آن در ایمونوفنوتایپینگ لوسمی ها

پوستر:

کارگاه فلوسایتومتری و کاربرد آن در ایمونوفنوتایپینگ لوسمی ها

سرفصل ها:

Fluorochromes and panel design

Controls in flow cytometry and the concept of compensation

Flow cytometry graphs to evaluate the expression of markers

Role of flow cytometry in the differential diagnosis of leukemias

Immunophenotyping of acute leukemias

Immunophenotyping of chronic leukemias


ظرفیت باقی مانده:

1402/09/22 - ظرفیت باقی مانده : 4 نفر
1402/09/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/09/01 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/08/17 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

برگزارکننده:

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی، برگزارکنندگان کنگره: فدراسیون بین‌المللی شیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، قزوین، تبریز، اراک، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی و...


امتیاز شرکت در کارگاه:

- دریافت گواهینامه کارآموزی آزمایشگاهی (بین المللی) مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران و مورد تایید اروپا و آمریکا (IFCC)

- شرکت در کارگاه ها به صورت مجازی از سراسر جهان

- آشنایی با تکنیک های روز دنیا و همچنین معرفی جدیدترین متدهای تشخیص های آزمایشگاهی


نوع برگزاری - نوع محتوا:

مجازی، با استفاده از نرم افزار آنلاین استودیو (جهت دریافت اطلاعات بیشتر صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید)

قوانین شرکت در کارگاه:

لطفا قوانین و مقررات کنگره مندرج در صفحه ساخت اکانت کاربری را مطالعه نمایید.

هزینه ثبت نام در کارگاه:

هزینه ثبت نام آزاد: 650 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه شرکت کنندگان کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی: 275 هزار تومان

ثبت نام به صورت آزاد ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره