کارگاه تخصصی تومور مارکرها، طراحی، تفسیر و کاربرد

پوستر:

کارگاه تومور مارکرها، طراحی، تفسیر و کاربرد

سرفصل ها:

Definition of cancer and how tumor markers are formed

The role of tumor markers in screening, early detection and follow-up of cancer treatment

Basis of tumor marker classification

Interpretation of specific tumor markers for different cancers diagnosis

Different methods of measuring tumor markers

How to perform immunohistochemical (IHC) test to measure tumor cell surface markers


ظرفیت باقی مانده:

1402/09/15 - ظرفیت باقی مانده : 3 نفر
1402/09/02 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/08/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/08/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

برگزارکننده:

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی، برگزارکنندگان کنگره: فدراسیون بین‌المللی شیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، قزوین، تبریز، اراک، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی و...


امتیاز شرکت در کارگاه:

- دریافت گواهینامه کارآموزی آزمایشگاهی (بین المللی) مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران و مورد تایید اروپا و آمریکا (IFCC)

- شرکت در کارگاه ها به صورت مجازی از سراسر جهان

- آشنایی با تکنیک های روز دنیا و همچنین معرفی جدیدترین متدهای تشخیص های آزمایشگاهی


نوع برگزاری - نوع محتوا:

مجازی، با استفاده از نرم افزار آنلاین استودیو (جهت دریافت اطلاعات بیشتر صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید)

قوانین شرکت در کارگاه:

لطفا قوانین و مقررات کنگره مندرج در صفحه ساخت اکانت کاربری را مطالعه نمایید.

هزینه ثبت نام در کارگاه:

هزینه ثبت نام آزاد: 800 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه شرکت کنندگان کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی: 280 هزار تومان

ثبت نام به صورت آزاد ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره