کارگاه تخصصی انجام و تفسیر تست های حساسیت میکروبی

پوستر:

کارگاه انجام و تفسیر تست های حساسیت میکروبی

سرفصل ها:

Terminology in antibiotic susceptibility testing in a microbiology laboratory

Antimicrobial susceptibility testing methods in a microbiology laboratory

Phenotypic approaches for antibiotic susceptibility testing by disk diffusion method

Evaluation of minimum inhibitory concentration (MIC) of antibiotics using Broth dilution, Agar dilution, and E-test gradient diffusion

Antibacterial susceptibility test interpretive criteria according to the CLSI guidelines

Supplemental tests to detect susceptibility or resistance to a drug or drug class by method other than routine disk diffusion or broth or agar dilution MIC


ظرفیت باقی مانده:

1402/07/08 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/06/30 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/06/04 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/05/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

برگزارکننده:

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی، برگزارکنندگان کنگره: فدراسیون بین‌المللی شیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، قزوین، تبریز، اراک، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی و...


امتیاز شرکت در کارگاه:

- دریافت گواهینامه کارآموزی آزمایشگاهی (بین المللی) مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران و مورد تایید اروپا و آمریکا (IFCC)

- شرکت در کارگاه ها به صورت مجازی از سراسر جهان

- آشنایی با تکنیک های روز دنیا و همچنین معرفی جدیدترین متدهای تشخیص های آزمایشگاهی


نوع برگزاری - نوع محتوا:

مجازی، با استفاده از نرم افزار آنلاین استودیو (جهت دریافت اطلاعات بیشتر صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید)

قوانین شرکت در کارگاه:

لطفا قوانین و مقررات کنگره مندرج در صفحه ساخت اکانت کاربری را مطالعه نمایید.

هزینه ثبت نام در کارگاه:

هزینه ثبت نام آزاد: 545 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه شرکت کنندگان کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی: 255 هزار تومان

ثبت نام به صورت آزاد ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره