اسپانسری موردی (امکان انتخاب هر مورد به صورت مجزا)

ردیف نوع برنامه مدت زمان
1 پخش تیزر قبل از شروع کنگره 10 ثانیه
2 پخش تیزر پس از پایان سخنرانی رئیش شورای سیاست گذاری 15 ثانیه
3 پخش تیزر اول پانل ها - پس از خیر مقدم رئیس پانل (یک پانل - امکان انتخاب پانل) - پس از پخش تیزر های اسپانسری طلایی و نقره ای 20 ثانیه
4 پخش تیزر بین سخنرانی های اصلی پانل (یک پانل - امکان انتخاب پانل) 10 ثانیه
5 پخش تیزر در پایان سخنرانی های هر پانل (یک پانل - امکان انتخاب پانل) 30 ثانیه

اسپانسری طلایی (شامل تمامی موارد زیر)


ردیف نوع برنامه توضیحات
1 نمایش لوگو در تمامی سخنرانی های پانل ها به صورت ثابت بالای تصویر
2 درج لوگو در سایت صفحه نخست سایت کنگره
3 پخش تیزر قبل از شروع کنگره 30 ثانیه
4 پخش تیزر اول پانل ها - پس از خیر مقدم رئیس پانل (یک پانل - امکان انتخاب پانل) 20 ثانیه
5 درج لوگو در پوستر کنگره دیده شدن در اطلاع رسانی گسترده پوستر مجازی و تبلیغات پوستر فیزیکی

اسپانسری نقره ای (شامل تمامی موارد زیر)


ردیف نوع برنامه توضیحات
1 درج لوگو در سایت صفحه نخست سایت کنگره
2 پخش تیزر قبل از شروع کنگره - پس از پخش تیزر های اسپانسری طلایی 10 ثانیه
3 پخش تیزر اول پانل ها - پس از خیر مقدم رئیس پانل (یک پانل - امکان انتخاب پانل) - پس از پخش تیزر های اسپانسری طلایی) 20 ثانیه
4 درج لوگو در پوستر کنگره دیده شدن در اطلاع رسانی گسترده پوستر مجازی و تبلیغات پوستر فیزیکی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از هزینه های اسپانسری با تلفن 02126208909 داخلی 115 و یا تلفن تماس 09125484232 (آقای دکتر اسلامی) تماس حاصل فرمایید.

قطعی شدن اسپانسری در هر بخش منوط به عقد قرارداد و پرداخت تمام هزینه اسپانسری است.
امکان فسخ قرارداد وجود ندارد.
در صورت نیاز به طراحی تیزر، این امکان با همکاری استودیو فناوری های نوین میسر است و هزینه آن به صورت جداگانه اخذ می شود.